Yves en Luce op avontuur

Schotland, fascinerend land met fantastische natuur / Scotland, fascinating country with wonderful nature.

Het was één van mijn wensen om nog eens terug te kunnen doen, een reis naar Schotland. Bijna 15 jaar na mijn vorige trip, kijk ik er alvast reikhalzend naar uit.
Het is toch wel wat werk om alles uit te stippelen, de route die we zullen volgen, de B&B waar we zullen overnachten, de plaatsen en evenementen die we zeker moeten zien, enz.. maar deze voorbereidingen zijn natuurlijk helemaal anders met de hulp van ‘het net’, iets wat 15 jaar geleden nog niet zo evident was.
Vorige keer had ik met eigen wagen de ganse trip gedaan, maar nu nemen we het vliegtuig tot in Edinburgh en huren we daar een auto. Lekker gemakkelijk en alvast wat tijdswinst.
Het links rijden hebben we verleden jaar in Ierland overleefd dus zal het ook deze keer wel goed gaan, al zijn de wegen in ‘the Highlands’ nog smaller dan in Ierland.
De laatste tijd heb ik vrij veel opzoekingswerk gedaan en vooral veel ervaringen van anderen gelezen op diverse fora en sites. Daardoor wordt het plannen niet echt eenvoudiger want hoe meer keuze je hebt, hoe moeilijker de keuze wordt.
Bepaalde plaatsen en evenementen kunnen zeker niet ontbreken dus die zijn de ‘rode draad’ en wat erbij komt is mooi meegenomen.
Wat even leuk is aan zo’n planning is het aftellen naar de vertrekdatum.

It was one of my wishes to go back to Scotland. Nearly 15 years after my last trip, I look eagerly forward to it.
It is quite some work to get everything in order: the route to follow, the B & B where we will stay, places and events that we just have to see, etc.. but these preparations are completely different with the help of “the net”, 15 years ago that was not so evident.
Last time I did the whole trip with my own car but now we take the plane up to Edinburgh and we rent a car there. Nice and easy and it saves some time.
We’ve survived driving on the left past year  in Ireland so we don’t expect any difficulties this time, all though the roads in ‘the Highlands “are narrower then in Ireland.
Lately I’ve done some research and read a lot of experiences on various forums and sites. This makes planning not really simpler because the more choice you have, the harder to dicide.
Certain places and events cannot be missed so they are the ‘red line’ during our trip.
What is equally fun on planning, is the countdown to the departure date.


Advertenties

5 juni 2011 Posted by | Europese hoofdsteden, Europese steden, Schotland | , , , , , | Plaats een reactie